Welcome to the Basic Department ...
วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน PDF พิมพ์ อีเมล


อ่านเพิ่มเติม...
 
การแข่งทักษะวิชาชีพ สาขางานเทคนิคพื้นฐาน ปีการศึกษา2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗:๔๐ น.
การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝีมือสาขางานเทคนิคพื้นฐาน  ปีการศึกษา2554

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเทคนิคพื้นฐาน  สาขางานฝึกฝีมือ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง  และระดับอาชีวศึกษาระดับชาติ  ทางแผนกเทคนิคพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน  ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จด้วยดี

1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเทคนิคพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อันดับที่ 1ได้เหรียญทอง ได้เป็นตัวแทน อศจ.สุพรรณบุรีไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคกลาง

2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเทคนิคพื้นฐาน  ระดับภาคกลางได้อันดับที่ 3 ได้เหรียญทองแดงได้เป็นตัวแทนภาคกลาง ไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ

3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเทคนิคพื้นฐาน  ระดับชาติอันดับที่ 3 ได้เหรียญทองแดง

 

ภาพประมวลผล

การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝีมือสาขางานเทคนิคพื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา2554

การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝีมือสาขางานเทคนิคพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา2554


LAST_UPDATED2