Weblinks
กฏข้อปฏิบัติของโรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘:๕๗ น.
กฏข้อปฏิบัติของโรงงาน
1. ต้องเข้าแถวก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
2. ก่อนปฏิบัติงานต้องแต่งชุดฝึกงานให้ถูกต้อง
3. ผู้ทำหน้าที่ TOOL ROOM ต้องเขียนใบเบิกและรับผิดชอบเครื่องมือนั้น
4. ในขณะปฏิบัติงาน ห้ามออกนอกโรงงานก่อนได้รับอนุญาต
5. การใช้เครื่องจักรนอกเหนือจากคำสั่ง ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุม
6. ห้ามเล่นและส่งเสียงดังขณะฝึกงาน
7. ห้ามนำอาหารมารับประทานในโรงงาน
8. ห้ามนำงานอื่น ๆ มาทำก่อนได้รับอนุญาต
9. ห้ามนำเครื่องมือใด ๆ ออกนอกโรงงานโดยเด็ดขาด
1o.ต้องจัดโต๊ะปากกาให้เรียบร้อยและทำความสะอาดตามตารางทำความสะอาดทุกวันโดยกำหนดหลังเลิกงานประมาณ 20 นาที
LAST_UPDATED2